Like Hafotent. Like Never Before. - Gotta Lotta Hafotent.

barnsängar på nätet

Att köpa barnsängar på nätet öppnar många möjligheter, ifråga om val. När det gäller sängar för barn måste de vara såväl fina, som fantasifulla och praktiska. Mina barn hade alltid fina sängar under sin uppväxt. Jag hittade dem på vindar och second hand, en var en gammal utdragssäng som växte med dem. En annan var en dagbädd, som kändes som en soffa. En tredje var en prinsessbädd. Jag älskade de sängarna och önskar ibland att jag hade sparat dem åt barnbarnen. De hade nämligen karaktär och om jag själv hade haft en stor vind hade de hamnat där, bevarade för eftervärlden.