Like Hafotent. Like Never Before. - Gotta Lotta Hafotent.

Nå mål på jobbet

På jobbet nu ska vi alla på hela företaget få någon slags coachning. Chefen har hört att det skulle vara bra. Så nästa vecka ska det börja. Coaching innebär att vi alla på företaget kommer bli mer peppade, sätta upp mål som vi ska nå tillsammans och även enskilda mål. Detta för att vi ska trivas så mycket som möjligt på jobbet och gå framåt i branschen och känna att vi alla kan lyckas tillsammans. Jag ser i alla fall fram emot när coachen kommer för att prata med oss, det ska bli spännande vad han har att säga tycker jag.